VUI LÒNG KIỂM TRA KÍCH THƯỚC DÂY ĐANG SỬ DỤNG SAU ĐÓ CHỌN SIZE DÂY PHÍA DƯỚI

CHỌN MẪU DÂY THEO SIZE VỪA ĐO PHÍA TRÊN

SIZE 20/18 SIZE 20/18 SIZE 20/18 SIZE 20/18 SIZE 20/18 SIZE 20/18 SIZE 20/18