Bạn vui lòng sử dụng thước kẻ, thước kẹp,… đo theo hướng dẫn dưới đây:

Hoặc hãy liên hệ với Duy người tư vấn của chúng tôi. Tại đây!