Tổng hợp size dây đồng hồ chính hãng

DANIEL WELLINGTON (DW)

  • Đường kính mặt 40mm => size dây 20mm
  • Đường kính mặt 38mm => size dây 19mm
  • Đường kính mặt 36mm => size dây 18mm
  • Đường kính mặt 34mm => size dây 17mm
  • Đường kính mặt 32mm => size dây 14mm
  • Đường kính mặt 28mm => size dây 12mm
  • Đường kính mặt 26mm => size dây 13mm
Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon